În data de 28 iunie 2015 se organizează o extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale. La extragere participă bonurile fiscale emise in perioada 29 martie - 31 mai 2015. Fondul de premiere alocat extragerii este de 1.000.000 lei şi se majorează cu sumele necesare rotunjirii valorii câştigului aferent unui bon fiscal. La extragerile Loteriei bonurilor fiscale se acordă un număr maxim de 100 de premii. Alte informaţii de interes pe site.

 

DGFP Arges

 

         Principalul obiectiv al instituţiei pe care o conduc este realizarea indicatorilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în ceea ce priveşte colectarea veniturilor administrate de Adminisţraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite de lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor.

         În acest sens, colaborarea cu mediul de afaceri, cu cetăţenii si cu celelalte instituţii din judeţul Argeş este esenţială.

         Pentru ca, în anii următori, să trăim într-o societate în care contribuabilii îşi plătesc în mod voluntar obligaţiile, este necesar să le oferim acestora servicii moderne – asistenţă fiscală de calitate, simplificarea şi modernizarea procedurilor – iar, pe de altă parte, să asigurăm egalitatea cetăţenilor în faţa impozitului.

 

Şef Administraţie AJFP Argeş

Ec. Petre COJOCARU

Noutăţi
Data publicării
Aspecte cu privire la Spatiul Privat Virtual 01.07.2015
Reamintirea unor aspecte legate de situatiile in care o microintreprindere iese din sistemul de impunere pe venitul microintreprinderilor in cursul anului 2015
01.07.2015
In atentia contribuabililor LOTERIA BONURILOR FISCALE - Referitor la extragerea din 28 iunie 2015
26.06.2015
In atentia contribuabililor - Referitor la veniturile din jocuri de noroc
25.06.2015
Ajustarea TVA pentru achizitiile de bunuri/servicii efectuate in perioada in care codul de TVA a fost anulat
25.06.2015
In atentia contribuabililor-referitor la regimul fiscal al activitatii desfasurate de zilieri
18.06.2015
Informare program FIDELIS
17.06.2015
Instructiuni de utilizare aplicatia CAB, PUNCT UNIC DE ACCES, formular Buget Individual
16.06.2015
In atentia contribuabililor-referitor la salariul de baza minim brut pe tara
12.06.2015
STATEF (HG 186) - iunie 2015
10.06.2015
Programul bugetului local pe anul 2015 -modificare 04.06.2015
Fisa Entitatii Publice var. A1.1.5
02.06.2015
In atentia contribuabililor- referitor la spatiul privat virtual
29.05.2015
In atentia contribuabililor- referitor la regimul fiscal al bacsisului
29.05.2015
In atentia operatorilor economici care desfasoara activitatea de taximetrie
27.05.2015
In atentia contribuabililor - referitor la Registrul-jurnal si Registrul de incasari si plati
19.05.2015
Stimati contribuabili...referitor la formularul 221
13.05.2015
Stimati contribuabili...referitor la formularul 220 si 223
12.05.2015
In atentia persoanelor fizice care realizeaza venituri din strainatate
12.05.2015
In atentia persoanelor fizice care in cursul anului 2014:
* au efectuat cheltuieli cu burse private si solicita restituirea acestora
* opteaza pentru virarea unei sume in contul unei enitati nonprofit sau unei unitati de cult "
12.05.2015
In atentia contribuabililor - referitor la depunerea Declaratiei privind veniturile realizate din Romania
07.05.2015
In atentia contribuabililor" - referitor la registrul de bani personali
07.05.2015
ANUNT - intalnire contribuabili 20 MAI 2015 (miercuri) ora 12.00
07.05.2015
In atentia contribuabililor - referitor la intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar
07.05.2015
Modificari dds lunar
07.05.2015
In atentia contribuabililor - referitor la registrul de bani personali
05.05.2015
Lucrarea de raportare a anexei 57 "Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial"
04.05.2015
In atentia contribuabililor-referitor la bacsis
30.04.2015
In atentia contribuabililor persoane fizice -referitor la cursul de schimb pentru chiria exprimata in valuta in anul 2014
28.04.2015
In atentia persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art.153 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal prin depasirea plafonului de 65.000 euro, respectiv 220.000 lei
28.04.2015
In atentia persoanelor juridice fara scop patrimonial-referitor la depunerea situatiilor financiare pentru anul 2014
27.04.2015
In atentia contribuabililor persoane fizice-referitor la retinerea impozitului aferent veniturilor din premiile in bani acordate conform O.G.nr.10/2015 privind organizarea Loteriei bonurilor fiscale
27.04.2015
In atentia contribuabililor -modificari aduse Titlului III "Impozit pe venit"
27.04.2015
In atentia contribuabililor - referitor la cota resusa de TVA de 9%
27.04.2015
Programul bugetului local pe anul 2015 -modificare 22.04.2015
Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale 2015
21.04.2015
In atentia platitorilor de impozit la titeiul din productia interna
17.04.2015
In atentia platitorilor de accize
17.04.2015
In atentia contribuabililor" referitor la depunerea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania
17.04.2015
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA
17.04.2015
OMFP 465/15.04.2015 (Anexe, Norme)
16.04.2015
Hotararea de Guvern nr. 234/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor administrativ teritoriale in conditiile art.XII din O.U.G. nr. 2/2015 (anexe)
15,04,2015
Recuperarea de catre contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din activitati agricole a pierderilor inregistrate ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile
15.04.2015
Normele anuale de venit aferente inchirierii in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si camere inclusiv, valabile in anul 2015
15.04.2015
In atentia persoanelor impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art.153 alin.(9) lit.g) sau lit.h) din Codul fiscal
30.03.2015
Fisa Entitatii Publice var. A1.1.4.
19.03.2015
Ordinul MFP nr. 271/17.03.2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014
19.03.2015
In atentia contribuabililor, referitor la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale la unitatile teritoriale ale MInisterului Finantelor Publice pentru anul 2014
17.03.2015
Ordonanta de Urgenta a Guverunului nr. 2/11.03.2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri
16.03.2015
In atentia contribuabililor- referitor la Normele anuale de venit pentru veniturile din activitati agricole valabile in anul 2015
13.03.2015
Referitor la Reglementarile contabile privind contabilitatea in partida simpla
05.03.2015
Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013
05.03.2015
In atentia utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale
02.03.2015
Aplicatia subcapitole -pentru buget local la capitolele 6002,6102,6502,7402
27.02.2015
In atentia contribuabililor *referitor la noile Reglementãri contabile privind situatiile financiare anuale individuale ºi situatiile financiare anuale consolidate
13.02.2015
In atenþia contribuabililor persoane fizice * referitor la modificarile aduse prin OG nr. 4/2015 Titlului III " Impozit pe venit " din Codul fiscal
13.02.2015
Aspecte cu privire la completarea si depunerea formularului 205 " Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit
13.02.2015
Referitor la intalnirea cu contribuabilii din 17 febr 2015 ora 12.00

11.02.2015

In atentia contribuabililor * referitor la depunerea declaratiilor informative 392A, 392B, 393 aferente anului 2014
09.02.2015
In atentia contribuabililor * referitor la cuantumul indemnizatiei zilnice de delegare/detasare
09.02.2015
In atentia platitorilor de impozit pe profit * referitor la indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual

09.02.2015

In atentia persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA
05.02.2015
In atentia contribuabililor * Cota de 9% pentru serviciile de cazare
05.02.2015
In atentia contribuabililor *referitor la modificarea si completarea OUG nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
04.02.2015
O.M.F.P. nr. 96/28.01.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice si anexe
02.02.2015
In atentia contribuabililor *referitor la completarea formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul stat" si a formularului 101 "Declaratie privind impozitul pe profit"
30.01.2015
Decizia 165/21.01.2015 a Directorului General al DGRFP Ploiesti cu privire la repartizarea sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015 (Anexa)
22.01.2015
In atentia angajatorilor si entitatilor asimilate -Stabilirea perioadei fiscale in anul 2015 pentru Declaratia 112
22.01.2015
Programul situatiilor financiare an 2014 - dare de seama
21.01.2015
In atentia persoanelor impozabile - despre regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile nestabilite in Uniunea Europeana, si de catre persoane impozabile stabilite in Uniunea Europeana dar intr-un alt stat membru de consum catre persoane impozabile"
20.01.2015
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA - Obligatii referitoare la stabilirea perioadei fiscale in sensul TVA pentru anul 2015"
20.01.2015
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA - referitor la formularul 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national"
20.01.2015
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA - referitor la formularul 390 VIES "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare"
20.01.2015
Anunt referitor la optiunea pentru declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial"
20.01.2015
In atentia contribuabililor - referitor la definitivarea impozitului pe profit pentru anul fiscal 2014 si depunerea formularului 101 "Declaratie privind impozitul pe profit pentru anul 2014"

20.01.2015

In atentia contribuabililor - referitor la *optiunea de determinare a venitul;ui net in sistem real" si "renuntarea la optiunea de determinare a venitului net in sistem real"
20.01.2015
In atentia contribuabililor persoane fizice - referitor la normele de venit pe anul 2015
20.01.2015
In atentia persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente -referitor la formularul 600
20.01.2015
In atentia persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv
20.01.2015
Programul bugetului local pe anul 2015
19.01.2015
Precizari cu privire la elaborarea si aprobarea bugetelor locale
15.01.2015
In atentia contribuabililor persoane fizice care au in derulare un numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere la sfarsitul anului 2014 09.01.2015
In atentia contribuabililor- Reamintirea unor aspecte legate de aplicarea impozitului pe venitul microintreprinderilor
09.01.2015
Baza legala care modifica OPT si OPTM incepand cu 01.01.2015 - OMFP 1800/30.12.2014 si OMFP 1798/30.12.2014
08.01.2015
Program OPPV 2015
08.01.2015
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA- referitor la formularul 097 "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare
07.01.2015
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA- aspecte referitoare la radierea din sistemul TVA la incasare
07.01.2015
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA- aspecte referitoare la sistemul TVA la incasare pentru anul 2015
07.01.2015
Legea 186/2014 bugetului de stat pe anul 2015 05.01.2015
In atentia arendasilor si arendatorilor - preturile medii la pricipalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2015
30.12.2014
Referitor la nivelul accizelor in anul 2015
29.12.2014
Referitor la prorogarea termenului de aplicare a impozitelor reglementate de OG nr. 5/2013, OG nr. 6/2013 si OG nr. 7/2013
23.12.2014
Referitor la impozitul pe venit potrivit OUG 80/10.12.2014
23.12.2014
Anunt modificare legea contabilitatii OUG 80
23.12.2014
Referitor la salariul brut pe tara
23.12.2014
STATEF DECEMBRIE 2014
23.12.2014
Ordinul MFP nr. 1780/19.12.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014
22.12.2014
Referitor la emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative si procedurale
26.11.2014
Referitor la indemnizatie si orice alta suma de aceeasi natura primite de salariati pe perioada detasarii sau delegarii
13.11.2014
Referitor la plata impozitului pe veniturile din activitati agricole
14.10.2014
Modificari dare de seama trimestrul III
13.10.2014
Decizia nr. 2771/08.10.2014 a Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiesti cu privire la aprobarea influentelor rezultate din repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, estimate a se realiza in 2014 si a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2014 10.10.2014
O.M.F.P nr.1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitãtilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014
03.10.2014
O.M.F.P nr. 1083/2014 privind stabilirea ratelor de dobanzi practicate de trezoreria statului
03.10.2014
O.M.F.P nr. 1168/2014 privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obtinerea specializarilor Laborator, Radiologie-imagistica medicala, Nutritie si dietetica , Balneofifioterapie, organizat in perioada 6-21 octombrie 2014
03.10.2014
O.M.F.P nr. 1338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor
03.10.2014
O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative
30.09.2014
Referitor la reducerea contributiei de asigurari sociale datorate de angajator
25.09.2014
Referitor la deducerea speciala pentru credite acordata persoanelor fizice care obtin venituri din salarii si/sau pensii
25.09.2014
Referitor la impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare, de la fiduciar la beneficiarul nerezident
25.09.2014
Proiect buget 2015-2018
04.09.2014
ÎN ATENŢIA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI

26.08.2014
Referitor la asistenta prin email
12.08.2014
Monitorul oficial nr. 596/2014
12.08.2014
29.07.2014
Referitor la sumele reprezentând impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici, plătite în perioada 19 iulie 2009 – 15 februarie 2013 în contul bugetului local
28.07.2014
Referitor la depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2014 la unitatile teritoriale ale MFP
24.07.2014
Referitor la declararea obligatiilor bugetare
27.07.2014
Obligatii pe care le au angajatorii nerezidenti sau salariatii acestora
22.07.2014
Autoritati competente si certificat rezidenta Liban
22.07.2014
Referitor la transmiterea cererilor de către contribuabili şi identificarea acestora în mediul electronic
16.07.2014
Anunt restituire accize
16.07.2014
15.07.2014
Referitor la declararea accizelor aferente produselor prevazute la art. 207 din Codul Fiscal
09.07.2014
Referitor la anularea impozitului pe venitul din activitãti agricole datorat pentru anul 2013, ca urmare a calamitãtilor
09.07.2014
O.M.F.P. nr. 845/2014 (nr. 845 bis) 02/07/2014
Referitor la scutirea de impozit a profitului reinvestit
25.06.2014
Referitor la  restituirea sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
24.06.2014
Formulare bugete locale - actualizat
24.06.2014
Fisa entitatii Publice var. A1.1.3
20.06.2014
Modificari in clasificatia indicatorilor privind finantele publice
19.06.2014
Referitor la salariul de bază minin brut pe ţară garantat în plată
19.06.2014
O.M.F.P. nr. 811/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014
19.06.2014
STATEF iunie 2014
03.06.2014
Referitor la tichetele de masa si cele de cresa 03.07.2014
ÎN ATENŢIA CONTRIBUABILILOR care au organizate sedii secundare cu minimum 5 salariaţi
02.06.2014
Referitor la formularul 106 „Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor”
02.06.2014
Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice
02.06.2014
Referitor la cota de impozitare la impozitul pe constructii
30.05.2014
NORMELE ANUALE DE VENIT aferente închirierii în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi cinci camere
30.05.2014
NORMELE ANUALE DE VENIT pentru veniturile din activităţi agricole valabile în anul 2014
30.05.2014
Comunicat de presa - Infiintare SFO Mioveni 19.05.2014
Referitor la profitul reinvestit
19.05.2014
Referitor  formular 220
14.05.2014
Referitor  formular 221
14.05.2014
Referitor la declaraţia de venit pentru anul 2013
09.05.2014
ÎN ATENŢIA PERSOANELOR FIZICE CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN STRĂINĂTATE
09.05.2014
Referitor la destinaţia unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil/veniturile din salarii pentru susţinerea entitaţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private
09.05.2014
Reamintire termen de declarare si plata - Impozitul pe constructii
09.05.2014
Anunţ întâlnire contribuabili - 14 mai 2014 07.05.2014
Modalităţile de efectuare a plăţilor către bugetul de stat
07.05.2014
Arondarea localităţilor la trezoreriile operative - cu 01.05.2014
29.04.2014
Referitor la cursul de schimb pentru chiria/arenda exprimata in valuta pentru anul 2013
29.04.2014
In atentia contribuabililor persoane fizice care au calitatea de arendas
29.04.2014
Ordinul preşedintelui ANAF nr.795/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr.308 din data de 25 aprilie 2014.
29.04.2014
Reamintim că data de 25 aprilie 2014 este termenul limită de depunere pentru anumite formulare
24.04.2014
SITUATII FINANCIARE TRIM.1 2014 - DARE DE SEAMA
22.04.2014
OMFP 496 din MO nr 236/02.04.2014
18.04.2014
Plata impozitului pe profit aferenta trimestrului I al anului 2014
18.04.2014
Ordinul M.F.P. nr. 556 din 8.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014 (Anexa 1 Bilant.xls, Anexa 2.xls, Anexa 3.xls, Anexa 4.xls, Anexa 5.xls, Anexa 6.xls, Anexa 7.xls, Anexa 7b.xls, Anexa 9.xls, Anexa 11.xls, Anexa 12.xls, Anexa 13.xls, Anexa 14a.xls, Anexa 14b.xls, Anexa 15.xls, Anexa 16.xls, Anexa 17.xls, Anexa 18.xls, Anexa 19.xls, Anexa 20a.xls, Anexa 20b.xls, Anexa 27.xls, Anexa 28.xls, Anexa 29.xls, Anexa 30.xls, Anexa 30b.1.xls, Anexa 30b.xls, Anexa 32.xls, Anexa 40a.xls, Anexa 40b.xls, Anexa 40c.xls, Norme SF trim.I 2014 MO.doc)
08.04.2014
Referitor la prezentarea de inscrisuri
07.04.2014
Cursul de schimb valutar pentru calculul accizelor datorate bugetului de stat - anul 2014
03.04.2014
Referitor la deducerea cheltuielilor pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ - pentru anul 2013
27.03.2014
Ordinul   Nr. 1714/3246 din 14 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale - Lista unităţilor administrativ-teritoriale care au încheiat protocolul cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.
21.03.2014
Program anexa 2 si formular 57 din situatiile financiare la 31.12.2013 (Contul de rezultat patrimonial si
57 - Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial)
12.03.2014
Reguli de stabilire a bazei de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European
12.03.2014
ÎN  ATENŢIA persoanelor impozabile  înregistrate în scopuri de TVA
11.03.2014
In atentia asocierilor fara personalitate juridica - referitor la formularul 204
10.03.2014
Nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere a obligaţiilor bugetare obligaţiile fiscale eşalonate la plată
06.03.2014
Reamintirea unor aspecte referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal
05.03.2014
05.03.2014
Program buget razboi
05.03.2014
Certificarea declaratiilor fiscale de catre un consultant fiscal
05.03.2014
PROGRAM SUBCAPITOLE - 60,61,65,74 PENTRU TOTATE SURSELE DE FINANTARE (2013)
04.03.2014
Cele mai importante modificări aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal
26.02.2014
REFERITOR LA ARENDAREA BUNURILOR AGRICOLE * Informaţii de interes pentru arendaşi şi arendatori - aplicabile cu 01.01.2014'
26.02.2014
NOILE MODIFICĂRI PRIVIND CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE PENTRU VENITURILE DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNUILOR
26.02.2014
Referitor la depunerea formularului 101 Declaratie privind impozitul pe profit pentru anul 2013
19.02.2014
referitor la formularul 100 şi formularul 120
17.02.2014
referitor la formularul 112
17.02.2014
ASPECTE CU PRIVIRE LA COMPLETAREA  SI DEPUNEREA  formularului 200, 201, 204, 205
17.02.2014

ASPECTE CU PRIVIRE LA COMPLETAREA  SI DEPUNEREA  formularului 205

14.02.2014
Anunţ întâlnire contribuabili - 18 februarie 2014 11.02.2014
Referitor la depunerea declaratiilor informative 392a, 392 b, 393 aferente anului 2013
07.02.2014
Completări aduse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.102/2013 articolului 31) “Credit fiscal”al titlului II “Impozitul pe profit” din codul fiscal  (se aplică începând cu data de 01.01.2014)
04.02.2014
Contribuabililor români care au relaţii de afaceri cu persoane fizice sau juridice rezidente în Turcia (modele de certificate si de stampile oficiale care se aplica pe certificate)
03.02.2014
Sisteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale   PROGRAM DARE DE SEAMA AN 2013
30.01.2014
Curs euro pentru stabilirea perioadei fiscale la TVA
24.01.2014
Obligaţii referitoare la stabilirea perioadei fiscale în sensul TVA pentru anul 2014
18.01.2014
Despre sistemul TVA la încasare  începând cu data de 01.01.2014    
18.01.2014
Despre radierea din sistemul TVA la încasare  
18.01.2014
18.01.2014
Definitivarea impozitului pe profit pentru anul 2013 si alte aspecte
17.01.2014
Precizari privind acordarea tichetelor de masa precum si a tichetelor cadou si de vacanta in anul 2014
17.01.2014
În atentia contribuabililor - referitor la optiunea de determinare a venitului net in sistem real/renuntare la optiune
16.01.2014
În atentia persoanelor fizice pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit
16.01.2014
Referitor la formularul 097“Notificare privind aplicarea / încetarea aplicării sistemului TVA la încasare 16.01.2014
Referitor la formularul 394 “Declaraţie informativă privind livrările / prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional 16.01.2014
Obligatii referitoare la stabilirea perioadei fiscale în sensul TVA pentru anul 2014 16.01.2014
În atentia persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchirierea camerelor in scop turistic
15.01.2014
In atentia persoanelor fizice care desfasoara activitati independente - referitor la formularul 600
15.01.2014
Formulare bugete locale, Centralizator formulare bugete locale
14.01.2014
Anunţ întâlnire contribuabili - 21 ianuarie 2014 13.01.2014
Decizia nr. 40/2014 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
13.01.2014
Mod de acordare asistenta
09.01.2014

  Uniunea europeană

SITE-uri utile

ec .

(>) Contact A.J.F.P. Argeş

(>) Program de lucru

(>) Audienţe

Jud. Argeş, Piteşti,  B-dul Republicii, nr. 118

Cod poştal 110050
Telefon: 0248.211.511;0248.211838;0248.211466  

Fax: 0248. 216478

Telefonul contribuabilului:

0248.219540; 0248.219534

Admin.PTAGJUDX01.AG@mfinante.ro
Asistenta.AG@mfinante.ro

Programul de lucru al salariaţilor:

Luni - joi; 8.00 - 16.30; Vineri: 8.00 - 14.00

Program de lucru cu publicul:

Luni, marţi, joi, vineri: 8.30 - 16.30; Miercuri: 8.30 - 18.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru încasări în numerar:

Luni, marţi, joi: 8.30 - 13.30; 14.15 - 16.30 Miercuri: 8.30 - 13.30; 14.15 - 18.30 Vineri: 8.30 - 11.30; 12.30 - 16.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru alte operaţiuni aferente activităţii de trezorerie:

Luni, joi: 8.30 - 13.30 Vineri: 8.30 - 11.30

Şef AJFP Argeş: - permanent

Şef Administraţie adj - Inspecţie fiscală Contribuabili Mijlocii - permanent

Şef Administraţie adj - Inspecţie fiscală - permanent

Şef Administraţie adj. - Colectare Contribuabili Mijlocii - miercuri 12.00-13.00

Şef Administraţie adj - Colectare - miercuri 12.00-13.00

Trezorier Şef - permanent

© 2014. Website-ul este proprietatea AJFP Arges.
Modificarea neautorizată a website-ului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 8/1996 şi art. 29 din  Legea nr. 365/2002