DGFP Arges

 

         Principalul obiectiv al instituţiei pe care o conduc este realizarea indicatorilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în ceea ce priveşte colectarea veniturilor administrate de Adminisţraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite de lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor.

         În acest sens, colaborarea cu mediul de afaceri, cu cetăţenii si cu celelalte instituţii din judeţul Argeş este esenţială.

         Pentru ca, în anii următori, să trăim într-o societate în care contribuabilii îşi plătesc în mod voluntar obligaţiile, este necesar să le oferim acestora servicii moderne – asistenţă fiscală de calitate, simplificarea şi modernizarea procedurilor – iar, pe de altă parte, să asigurăm egalitatea cetăţenilor în faţa impozitului.

 

Şef Administraţie AJFP Argeş

Ec. Petre COJOCARU

Noutăţi
Data publicării
Modificare clasificatie aplicatie buget local 2016 - defalcare pe trimestre
24.11.2016
In atentia contribuabililor -referitor la procedura de inregistrare a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate printr-un sediu permanent in Romania
23.11.2016
In atentia contribuabililor -referitor la Loteria bonurilor fiscale
23.11.2016
Modificare clasificatie aplicatie buget local 2016 - defalcare pe trimestre
23.11.2016
in atentia contribuabililor - persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale care desfasoara activitati economice
18.11.2016
In atentia contribuabililor - referitor la deductibilitatea cheltuielilor la determinarea rezultatului fiscal
18.11.2016
In atentia contribuabililor - referitor la tratamentul fiscal aplicabil tichetelor cadou, tichetelor de masa, tichetelor de cresã si al voucherelor de vacanta acordate de angajator salariatilor
18.11.2016
Modificari aplicatia Dare de seama lunara - cont executie bugete locale
16.11.2016
Referitor la formularul 017 „ Declaratie de inregistrare a contractelor/documentelor care justificã prestãrile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, initiale/aditionale (conexe), incheiate cu persoane juridice strãine sau persoane fizice nerezidente
10.11.2016
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA -referitor la formularul 394 "Declaratie informativa privind livrarile prestarile si achiitile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA
09.11.2016
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA
01.11.2016
In atentia contribuabililor-referitor la aplicarea prevederilor Legii nr.170/2016
26.10.2016
In atentia contribuabililor -referitor la declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor din derulareaa unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere
21.10.2016
In atentia contribuabililor-referitor la Loteria bonurilor fiscale
20.10.2016
In atentia contribuabililor- referitor la deductibilitate amortizare fiscala
14.10.2016
In atentia contribuabililor- referitor la scutirea de impozit pe veniturile din salarii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare aplicata sau dezvoltare tehnologica
14.10.2016
In atentia contribuabililor- referitor la plata CAS pentru anumite categorii de venituri din activitati indeoendente
14.10.2016
Modificari aplicatia Dare de Seama trim III 2016 - BUGETE LOCALE (nota)
10.10.2016
Decizia nr.6306/2016 a Directorului General al DGRFP Ploiesti privind imputernicirea persoanelor din cadrul Serviciului SAEEBL sa constate contraventiile si sa aplice amenzile prevazute la art.42 din Legea nr.82/1991
05.10.2016
Varianta de buget individual actualizata la data de 30.09.2016 (varianta 2.0.56)
04.10.2016
In atentia contribuabililor - referitor la scutirea de impozit pe veniturile din salarii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare aplicata sau dezvoltare tehnologica
23.09.2016
In atentia contribuabililor -referitor la loteria bonurilor fiscale
23.09.2016
Modificare aplicatie buget local 2016 - defalcare pe trimestre
23.09.2016
Ordin nr. 2229/13.09.2016 de aplicare a prevederilor art.55 alin (3)-(17) din Ordonanta Guvernului, nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
15.09.2016
In atentia contribuabililor -se refera la formularul 099 "Cerere de înregistrare în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare 15.09.2016
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA -despre schimbarea perioadei fiscale in sensul TVA, in cursul anului 15.09.2016
Modificare aplicatie buget local 2016 - defalcare pe trimestre
25.08.2016
In atentia contribuabililor - referitor la intalnirea cu contribuabilii - 17.08.2016
10.08.2016
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA - referitor la aplicarea cotei reduse de TVA de 9%
02.08.2016
Referitor la modificarea formularului 088 prin OPANAF 2048/2016
01.08.2016
Referitor la OPANAF 2037/2016 prin care se aproba procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inrregistrate in scopuri de TVA
01.08.2016
Referitor la serviciile puse la dispozitie contribuabililor de catre ANAF
01.08.2016

  Uniunea europeană

SITE-uri utile

 

ec .

(>) Contact A.J.F.P. Argeş

(>) Program de lucru

(>) Audienţe

Jud. Argeş, Piteşti,  B-dul Republicii, nr. 118

Cod poştal 110050


Telefon: 0248.211.511;0248.211838;0248.211466  

Fax: 0248. 216478

Admin.PTAGJUDX01.AG@anaf.ro
Asistenta contribuabilului prin email

Presa.AG@anaf.ro

Petitii.AG@anaf.ro

Programul de lucru al salariaţilor:

Luni - joi; 8.00 - 16.30; Vineri: 8.00 - 14.00

Program de lucru cu publicul:

Luni, marţi, joi, vineri: 8.30 - 16.30; Miercuri: 8.30 - 18.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru încasări în numerar:

Luni, marţi, joi: 8.30 - 13.30; 14.15 - 16.30 Miercuri: 8.30 - 13.30; 14.15 - 18.30 Vineri: 8.30 - 11.30; 12.30 - 16.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru alte operaţiuni aferente activităţii de trezorerie:

Luni, joi: 8.30 - 13.30 Vineri: 8.30 - 11.30

Şef AJFP Argeş: - permanent

Şef Administraţie adj - Inspecţie fiscală - permanent

Şef Administraţie adj - Colectare - miercuri 12.00-13.00

Trezorier Şef - permanent

© 2014. Website-ul este proprietatea AJFP Arges.
Modificarea neautorizată a website-ului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 8/1996 şi art. 29 din  Legea nr. 365/2002