DGFP Arges

 

         Principalul obiectiv al instituţiei pe care o conduc este realizarea indicatorilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în ceea ce priveşte colectarea veniturilor administrate de Adminisţraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite de lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor.

         În acest sens, colaborarea cu mediul de afaceri, cu cetăţenii si cu celelalte instituţii din judeţul Argeş este esenţială.

         Pentru ca, în anii următori, să trăim într-o societate în care contribuabilii îşi plătesc în mod voluntar obligaţiile, este necesar să le oferim acestora servicii moderne – asistenţă fiscală de calitate, simplificarea şi modernizarea procedurilor – iar, pe de altă parte, să asigurăm egalitatea cetăţenilor în faţa impozitului.

 

Şef Administraţie AJFP Argeş

Ec. Petre COJOCARU

Noutăţi
Data publicării
Referitor la fomularele 392A, 392B, 393
08.02.2016
In atentia contribuabililor persoane fizice - referitor la Normele anuale de venit aferente inchirierii in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si cinci camere inclusiv, valabile in anul 2016
04.02.2016
In atentia persoanlor fizice care detin capacitatea de a incheia contracte individuale de munca in calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca
29.01.2016
Modificari - Darea de Seama An 2015- BUGETE LOCALE
26.01.2016
Modificari corelatii program dare de seama bugete locale - an 2015
25.01.2016
In atentia contribuabililor -referitor la certificatul de atestare fiscala
25.01.2016
Program situatii financiare an 2015 - dare de seama - ( Nota)
22.01.2016
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA -referitor la corectarea erorilor materiale din deconturile de TVA" se va posta la sectiunea
22.01.2016
In atentia contribuabililor-referitor la Loteria bonurilor fiscale
22.01.2016
In atentia contribuabililor -referitor la inregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
20.01.2016
In atentia contribuabililor -prevederi referitoare la acordul de pret in avans care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016
20.01.2016
In atentia persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt entitati asimilate acestora
20.01.2016
In atentia contribuabililor -Tipurile de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal
20.01.2016
OMFP nr..32/2016
14.01.2016
Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015
14.01.2016
In atentia contribuabililor - referitor la inregistrarea in evidenta fiscala, declararea, stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care nu realizeaza venituri
14.01.2016
Declaratie privind venitul estimat/norma de venit' in luna ianuarie 2016
12.01.2016
In atentia persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente-referitor la formularul 600
12.01.2016
In atentia contribuabililor -referitor la obligatiile persoanelor care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala
12.01.2016
In atentia contribuabililor -referitor la dobanzi si penalitati de intarziere
11.01.2016
In atentia contribuabililor -referitor la formularul 401 'Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei
11.01.2016
In atentia contribuabililor persoane fizice - referitor la normele de venit pentru anul 2016 (Tabel norme de venit)
11.01.2016
In atentia contribuabililo - referitor la obligatiile fiscale ale contribuabililor care desfasoara activitati independente in anul 2016
11.01.2016
In atentia contribuabililor"-referitor la salariul de baza minim brut pe tara
11.01.2016
In atentia contribuabililor - referitor la prorogarea termenului de aplicare al impozitelor reglementate de O.G.nr.5/2013, O.G. nr.6/2013, O.G. nr.7/2013
11.01.2016
In atentia arendasilor si arendatorilor - preturile medii la pricipalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2016
30.12.2015
Referitor la veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura si veniturile din premii si jocuri de noroc incepand cu 1 ianuarie 2016
30.12.2015
Referitor la modificarile contributiilor sociale aferente veniturilor din salarii incepand cu 1 ianuarie 2016
30.12.2015
Referitor la veniturile din cedarea folosintei bunurilor incepand cu 1 ianuarie 2016
30.12.2015
Referitor la loteria bonurilor fiscale
30.12.2015
Referitor la normele generale de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile care se aplica incepand cu 01 ianuarie 2016
30.12.2015
Referitor la modificarile impozitului pe venituri din salarii incepand cu 01.01.2016
30.12.2015
STATEF (HG 186) - decembrie 2015
29.12.2015
Precizari cu privire la elaborarea si aprobarea bugetelor locale
28.12.2015
Formulare bugete locale 2016
28.12.2015
In atentia persoanelor impozabile-modificari in sensul TVA incepand cu 01.01.2016
24.12.2015
In atentia contribuabililor-referitor la veniturile din investitii
24.12.2015
In atentia contribuabililor-referitor la veniturile din pensii
24.12.2015
In atentia contribuabililor-referitor la veniturile din alte surse
24.12.2015
Legea bugetului de stat pe anul 2016.
21.12.2015
Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015
21.12.2015
Referitor la modificarile aduse impozitului pe profit prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, care intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2016
21.12.2015
Referitor la impozitul pe dividende
21.12.2015
Referitor la declaratiile 402 si 403
21.12.2015
Modificari ale impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu 1 ianuarie 2016
21.12.2015
Ultima versiune a formularului de Buget individual.
17.12.2015
Comunicare HG 950 14.12.2015
In atentia contribuabililor - referitor la facilitati fiscale
14.12.2015
FOREXEBUG - Fisa buget Agregat
17.11.2015
FOREXEBUG - Manual de completare buget Agregat
17.11.2015
FOREXEBUG - Manual de completare buget individual
10,11,2015
FOREXEBUG - CAB - Prima parte - Angajamente noi
10,11,2015
FOREXEBUG - CAB - A doua parte - Transferuri si angajament multiplu
10,11,2015
In atentia contribuabililor - referitor la intalnirea cu contribuabilii persoane fizice si juridice - 11.11.2015
10.11.2015
Programul bugetului local pe anul 2015 -modificare
06.11.2015
Decizia nr.8/2015 privind repartizarea sumelor din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (Anexa)
04.11.2015
OMFP nr. 1417/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale conf art.IV alin. 1 lit.a) din OUG nr.46/2015
03.11.2015
FOREXEBUG - Program buget individual
02.11.2015
FOREXEBUG -Manual instructiuni utilizare CAB
02.11.2015
OUG nr. 47 din MO nr. 806/29.10.2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare
30.10.2015
Reamintire SPV
19.10.2015
Anunt loterie bon castigaor
19.10.2015
Referitor la extragerea lunara a Loteriei bonurilor fiscale organizata in data de 18 octombrie 2015
16.10.2015
In atentia contribuabililor - referitor la intalnirea cu contribuabilii persoane fizice si juridice - 20.10.2015
14.10.2015
Dare de Seama trim. III 2015 BUGETE LOCALE 12.10.2015
PROIECT BUGET 2016-2019
13.10.2015
Codurile IBAN -Trezoreria operativa Municipiul Pitesti pentru impozitul si contributiile sociale aferente venitului propriu din activitati independente si cedarea folosintei bunurilor
24.09.2015
Reamintirea unor aspecte de interes cu privire la impozitul pe constructii

22.09.2015

Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale din Judetul Arges a cotelor defalcate din impozitul pe venit si a limitelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru proiectul de buget pe anul 2016 si a estimarilor pe anii 2017-2019, conform anexelor nr 1, 2 si 3 care fac parte din Deczia nr.6/21.09.2015 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges. (Anexa1, Anexa2, Anexa3)
21.09.2015
O.G nr. 43/2015 pentru modificarea Legii nr. 200/2014 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania
14.09.2015
Referitor la Spatiul Privat Virtual
14.09.2015
Referitor la procedura de reducere a normei de venit pentru activitatile agricole, in cazul in care s-au inregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile

11.09.2015

Scrisoare cadru+formulare pentru proiect buget
11.09.2015
In atentia contribuabililor - referitor la intalnirea cu contribuabilii persoane fizice - 15.09.2015 si intalnirea cu persoane juridice - 17.09.2015 08.09.2015
Referitor la cazierul fiscal
08.09.2015
Referitor la timbrul de mediu pentru autovehicule-norma de poluare euro 6
04.09.2015
O.G. nr.40/2015 pentru modificarea si completarea OUG nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
04.09.2015
Reamintirea unor aspecte cu privire la Spatiul Privat Virtual
04.09.2015
Referitor la acordarea deductibilitatii contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor
03.09.2015
Referitor la formularul 401 " Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei"
03.09.2015
Referitor la regimul de declarare derogatoriu
01.09.2015
COMUNICAT DE PRESĂ din partea D.G.R.F.P. Ploieşti referitor la deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 24.08 - 18.09.2015, cu posibilitatea prelungirii.
25.08.2015
Reamintirea unor aspecte cu privire la Spatiul Privat Virtual
11.08.2015
HG nr. 582/2015 pentru modificarea si completarea HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trmisi in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
07.08.2015
Despre criteriile pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA 07.08.2015
Modificari ale formularelelor 098 si 088 potrivit OPANAF 1965/2015 si OPANAF 1966/2015
07.08.2015
Decizia nr.2/2015 privind repartizarea sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit si a sumelor din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ( Anexa )
06.08.2015
Referitor la scutirea de impozit pentru veniturile din salarii obtinute de salariatii ce au ca atributii crearea de programe pentru calculatoare
05.08.2015
Referitor la categoriile de persoane fizice care nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile obtinute din cedarea folosintei bunurilor
05.08.2015
Referitor la anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane fizice
05.08.2015
Modificari DDS lunar 2015 (lucrari pe sectiuni la sursa 06)
05.08.2015
In atentia contribuabililor- referitor la intalnirea cu contribuabilii persoane fizice-04.08.2015 si intalnirea cu contribuabilii persoane juridice-06.08.2015
30.07.2015
Reamintirea unor aspecte legate de utilizarea spatiul privat virtual 27.07.2015
Referitor la anularea unor obligatii fiscale
27.07.2015
Abrogarea prevederilor legale referitoare la obligatia aplicarii stampilei
27.07.2015
Referitor la scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru
27.07.2015
Referitor la obligatiile fiscale restante
27.07.2015
Referitor la intalnirea cu contribuabilii din 28 iulie 2015 - persoane fizice si 30 iulie 2015 - persoane juridice

21.07.2015

In atentia contribuabililor - referitor la depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2015 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice
20.07.2015
In atentia contribuabililor - referitor la modificarea O.M.F.P. nr.1802/2014
20.07.2015
In atentia contribuabililor- Modificari aduse Codului fiscal in ceea ce priveste impozitul pe venit
13.07.2015
Ref. la timbrul de mediu

13.07.2015

Ref. la TVA 9% Legea nr.187/2015
13.07.2015
Aspecte cu privire la Spatiul Privat Virtual 01.07.2015
Reamintirea unor aspecte legate de situatiile in care o microintreprindere iese din sistemul de impunere pe venitul microintreprinderilor in cursul anului 2015
01.07.2015
In atentia contribuabililor LOTERIA BONURILOR FISCALE - Referitor la extragerea din 28 iunie 2015
26.06.2015
In atentia contribuabililor - Referitor la veniturile din jocuri de noroc
25.06.2015
Ajustarea TVA pentru achizitiile de bunuri/servicii efectuate in perioada in care codul de TVA a fost anulat
25.06.2015
In atentia contribuabililor-referitor la regimul fiscal al activitatii desfasurate de zilieri
18.06.2015
Informare program FIDELIS
17.06.2015
Instructiuni de utilizare aplicatia CAB, PUNCT UNIC DE ACCES, formular Buget Individual
16.06.2015
In atentia contribuabililor-referitor la salariul de baza minim brut pe tara
12.06.2015
STATEF (HG 186) - iunie 2015
10.06.2015
Fisa Entitatii Publice var. A1.1.5
02.06.2015

  Uniunea europeană

SITE-uri utile

 

ec .

(>) Contact A.J.F.P. Argeş

(>) Program de lucru

(>) Audienţe

Jud. Argeş, Piteşti,  B-dul Republicii, nr. 118

Cod poştal 110050
Telefon: 0248.211.511;0248.211838;0248.211466  

Fax: 0248. 216478

Telefonul contribuabilului:

0248.219540; 0248.219534

Admin.PTAGJUDX01.AG@mfinante.ro
Asistenta.AG@mfinante.ro

Programul de lucru al salariaţilor:

Luni - joi; 8.00 - 16.30; Vineri: 8.00 - 14.00

Program de lucru cu publicul:

Luni, marţi, joi, vineri: 8.30 - 16.30; Miercuri: 8.30 - 18.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru încasări în numerar:

Luni, marţi, joi: 8.30 - 13.30; 14.15 - 16.30 Miercuri: 8.30 - 13.30; 14.15 - 18.30 Vineri: 8.30 - 11.30; 12.30 - 16.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru alte operaţiuni aferente activităţii de trezorerie:

Luni, joi: 8.30 - 13.30 Vineri: 8.30 - 11.30

Şef AJFP Argeş: - permanent

Şef Administraţie adj - Inspecţie fiscală Contribuabili Mijlocii - permanent

Şef Administraţie adj - Inspecţie fiscală - permanent

Şef Administraţie adj. - Colectare Contribuabili Mijlocii - miercuri 12.00-13.00

Şef Administraţie adj - Colectare - miercuri 12.00-13.00

Trezorier Şef - permanent

© 2014. Website-ul este proprietatea AJFP Arges.
Modificarea neautorizată a website-ului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 8/1996 şi art. 29 din  Legea nr. 365/2002