DGFP Arges

 

         Principalul obiectiv al instituţiei pe care o conduc este realizarea indicatorilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în ceea ce priveşte colectarea veniturilor administrate de Adminisţraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite de lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor.

         În acest sens, colaborarea cu mediul de afaceri, cu cetăţenii si cu celelalte instituţii din judeţul Argeş este esenţială.

         Pentru ca, în anii următori, să trăim într-o societate în care contribuabilii îşi plătesc în mod voluntar obligaţiile, este necesar să le oferim acestora servicii moderne – asistenţă fiscală de calitate, simplificarea şi modernizarea procedurilor – iar, pe de altă parte, să asigurăm egalitatea cetăţenilor în faţa impozitului.

 

Şef Administraţie AJFP. Argeş

Ec. Petre COJOCARU

Noutăţi
Data publicării
Plata impozitului pe profit aferenta trimestrului I al anului 2014
18.04.2014
SITUATII FINANCIARE TRIM.1 2014 - DARE DE SEAMA
18.04.2014
Ordinul M.F.P. nr. 556 din 8.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014 (Anexa 1 Bilant.xls, Anexa 2.xls, Anexa 3.xls, Anexa 4.xls, Anexa 5.xls, Anexa 6.xls, Anexa 7.xls, Anexa 7b.xls, Anexa 9.xls, Anexa 11.xls, Anexa 12.xls, Anexa 13.xls, Anexa 14a.xls, Anexa 14b.xls, Anexa 15.xls, Anexa 16.xls, Anexa 17.xls, Anexa 18.xls, Anexa 19.xls, Anexa 20a.xls, Anexa 20b.xls, Anexa 27.xls, Anexa 28.xls, Anexa 29.xls, Anexa 30.xls, Anexa 30b.1.xls, Anexa 30b.xls, Anexa 32.xls, Anexa 40a.xls, Anexa 40b.xls, Anexa 40c.xls, Norme SF trim.I 2014 MO.doc)
08.04.2014
Referitor la prezentarea de inscrisuri
07.04.2014
Cursul de schimb valutar pentru calculul accizelor datorate bugetului de stat - anul 2014
03.04.2014
Referitor la deducerea cheltuielilor pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ - pentru anul 2013
27.03.2014
Ordinul   Nr. 1714/3246 din 14 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale - Lista unităţilor administrativ-teritoriale care au încheiat protocolul cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.
21.03.2014
Program anexa 2 si formular 57 din situatiile financiare la 31.12.2013 (Contul de rezultat patrimonial si
57 - Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial)
12.03.2014
Reguli de stabilire a bazei de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European
12.03.2014
ÎN  ATENŢIA persoanelor impozabile  înregistrate în scopuri de TVA
11.03.2014
In atentia asocierilor fara personalitate juridica - referitor la formularul 204
10.03.2014
Nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere a obligaţiilor bugetare obligaţiile fiscale eşalonate la plată
06.03.2014
Reamintirea unor aspecte referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal
05.03.2014
05.03.2014
Program buget razboi
05.03.2014
Certificarea declaratiilor fiscale de catre un consultant fiscal
05.03.2014
PROGRAM SUBCAPITOLE - 60,61,65,74 PENTRU TOTATE SURSELE DE FINANTARE (2013)
04.03.2014
Cele mai importante modificări aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal
26.02.2014
REFERITOR LA ARENDAREA BUNURILOR AGRICOLE * Informaţii de interes pentru arendaşi şi arendatori - aplicabile cu 01.01.2014'
26.02.2014
NOILE MODIFICĂRI PRIVIND CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE PENTRU VENITURILE DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNUILOR
26.02.2014
Referitor la depunerea formularului 101 Declaratie privind impozitul pe profit pentru anul 2013
19.02.2014
referitor la formularul 100 şi formularul 120
17.02.2014
referitor la formularul 112
17.02.2014
ASPECTE CU PRIVIRE LA COMPLETAREA  SI DEPUNEREA  formularului 200, 201, 204, 205
17.02.2014

ASPECTE CU PRIVIRE LA COMPLETAREA  SI DEPUNEREA  formularului 205

14.02.2014
Anunţ întâlnire contribuabili - 18 februarie 2014 11.02.2014
Referitor la depunerea declaratiilor informative 392a, 392 b, 393 aferente anului 2013
07.02.2014
Completări aduse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.102/2013 articolului 31) “Credit fiscal”al titlului II “Impozitul pe profit” din codul fiscal  (se aplică începând cu data de 01.01.2014)
04.02.2014
Contribuabililor români care au relaţii de afaceri cu persoane fizice sau juridice rezidente în Turcia (modele de certificate si de stampile oficiale care se aplica pe certificate)
03.02.2014
Sisteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale   PROGRAM DARE DE SEAMA AN 2013
30.01.2014
Curs euro pentru stabilirea perioadei fiscale la TVA
24.01.2014
Obligaţii referitoare la stabilirea perioadei fiscale în sensul TVA pentru anul 2014
18.01.2014
Despre sistemul TVA la încasare  începând cu data de 01.01.2014    
18.01.2014
Despre radierea din sistemul TVA la încasare  
18.01.2014
18.01.2014
Definitivarea impozitului pe profit pentru anul 2013 si alte aspecte
17.01.2014
Precizari privind acordarea tichetelor de masa precum si a tichetelor cadou si de vacanta in anul 2014
17.01.2014
În atentia contribuabililor - referitor la optiunea de determinare a venitului net in sistem real/renuntare la optiune
16.01.2014
În atentia persoanelor fizice pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit
16.01.2014
Referitor la formularul 097“Notificare privind aplicarea / încetarea aplicării sistemului TVA la încasare 16.01.2014
Referitor la formularul 394 “Declaraţie informativă privind livrările / prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional 16.01.2014
Obligatii referitoare la stabilirea perioadei fiscale în sensul TVA pentru anul 2014 16.01.2014
În atentia persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchirierea camerelor in scop turistic
15.01.2014
In atentia persoanelor fizice care desfasoara activitati independente - referitor la formularul 600
15.01.2014
Formulare bugete locale, Centralizator formulare bugete locale
14.01.2014
Anunţ întâlnire contribuabili - 21 ianuarie 2014 13.01.2014
Decizia nr. 40/2014 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
13.01.2014
Mod de acordare asistenta
09.01.2014
Preturile medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2014
27.12.2013
Anunt reamintire termen de plata 19.12.2013
Legea bugetului de stat pe 2014
19.12.2013
HG-186/95 - program - pentru raportarea din decembrie- 2013
24.12.2013
Ordinul M.F.P. nr. 2006/13.12.2013 pentru modificarea O.M.F.P. nr. 1271/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului
16.12.2013
Ordonanta de Urgenta nr. 107/13.12.2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare
16.12.2013
Normele de venit pentru activitãþi independente pentru anul 2014 - tabel
09.12.2013
Anunţ întâlnire contribuabili - 11 decembrie, la ora 12.00.(materiale: impozit pe venit, impozit pe constructii, microintreprinderi 2014, profit 2014, TVA, alte aspecte cu implicatii fiscale) 06.12.2013
Anunt formular 089
06.12.2013
Termenul de declarare si plata pentru obligatiile aferente lunii noiembrie 2013
03.12.2013
Cele mai importante modificari ale Impozitului pe profit incepand cu data de 1 ianuarie 2014
02.12.2013
Referitor la accize – curs euro care se aplica din 1 ianuarie 2014
27.11.2013
H.G. nr. 913/2013 privind alocarea temporara, pentru lunile noiembrie si decembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizarea ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management
26.11.2013
Referitor la impozitul pe construcţii care se aplică din 1 ianuarie 2014
26.11.2013
Modificari ale impozitului pe veniturile mictointreprinderilor incepand cu data de 1 ianuarie 2014
26.11.2013
Cele mai importante modificări şi completări aduse impozitului pe venit prin OUG nr. 102/2013 -  aplicabile începând cu 1 ianuarie 2014
25.11.2013
Anunţ întâlnire contribuabili - 4 decembrie, la ora 12.00. 22.11.2013
Referitor la modul de plata a obligaţiile declarate în formularul 112
21.11.2013
ÎN  ATENŢIA PERSOANELOR IMPOZABILE înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal
21.11.2013
H.G nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
19.11.2013
Certificarea platii accizelor in cazul vehiculelor achizitionate intracomunitar
19.11.2013
O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
18.11.2013
Referitor la plata impozitului pe veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personalã având o capacitate de cazare cuprinsã între una şi 5 camere inclusiv
14.11.2013
ÎN  ATENŢIA PERSOANELOR IMPOZABILE care solicită reînregistrarea în scopuri de TVA
05.11.2013
Referitor la contribuţiile plătite la fondurile de pensii facultative
08.11.2013
Precizări referitoare la TVA : Anularea înregistrării în scopuri de TVA; Modificarea din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA; Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.
04.11.2013
O.U.G. nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
04.11.2013
Referitor la valoarea in lei a accizelor si a impozitului la titeti din productia interna
23.10.2013
Aspecte de interes cu privire la regularizarea contributiei de asigurari sociale de sanatate si la plafonarea bazei de calcul pentru veniturile realizate in 2012 - tabel regularizare CASS
23.10.2013
Noile modificari privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor
17.10.2013
Plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor pentru trimestrul III 2013
15.10.2013
Plata impozitului pe profit pentru trimestrul III 2013
15.10.2013
Referitor la termenul de plata a diferentelor de impozit pe venit si contributii de asigurari sociale de sanatate.
14.10.2013
25 octombrie - primul termen de plata a impozitului pe veniturile din activitati agricole precum CASS-ul
14.10.2013
Referitor la impozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale
14.10.2013
Referitor la declararea accizelor aferente produselor prevăzute la art.207 din Codul fiscal
08.10.2013
Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale 2013 (modificari dds trim 3)
08.10.2013
Decizia 4750/2013 cu privire la alocarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si a cotelor din impozitul pe venit (18.5%) pe anul 2014 si estimat pe anii 2015-2017 pentru Proiectul de Buget pe anul 2014 - Formula de alocare sd si cd Proiect 2014 Jud Arges.xls
07.10.2013
Program proiect buget 2014-2017
07.10.2013
Modificare program - DDS lunar septembrie 2013 - BUGETE LOCALE
03.10.2013
Scrisoarea cadru si limitele pe anii 2014-2017 - formulare, anexa limite, adresa DGRFP Bucuresti, adresa DGRFP - AJFP Judete
03.10.2013
O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
23.09.2013
17.09.2013
Precizări cota redusă TVA
09.09.2013
În atenţia persoanelor impozabile al căror cod de înregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. 9 lit a-esau g din Codul Fiscal
03.09.2013
Refetitor la formularul 307
03.09.2013
Referitor la cota redusă de TVA de 9 %  pentru pâine şi produse de brutărie
29.08.2013
Referitor la cota redusa TVA
27.08.2013
Referitor la reînregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA
26.08.2013
Referitor la anularea înregistrării în scopuri de TVA din oficiu
26.08.2013
ÎN ATENŢIA PERSOANELOR FIZICE care în anul 2013 au realizat venituri din salarii la funcţia de bază şi solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii a cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

26.08.2013

Ordinul M.F.P. nr. 1354/2013 privind organizarea si exercitarea controlului de tip preventiv prevazut la art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 de catre structurile descentralizate ale M.F.P. 22.08.2013
Ordinul M.F.P. nr. 1353/2013 de aplicare a prevederilor art.64 din O.G. nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 22.08.2013
Referitor la operaţiunile efectuate de către persoanele impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată din oficiu de organul fiscal în baza art.153 alin.9 lit.a) – e) din Codul fiscal, în perioada în care nu au cod valid de TVA 
22.08.2013
ÎN ATENŢIA ARENDAŞILOR ŞI ARENDATORILOR - preţurile medii la principalele produse agricole în vederea evaluării arendei pe anul 2013
05.08.2013

 

 

 

 

 

 

 

  Uniunea europeană

SITE-uri utile

ec .

(>) Contact D.G.F.P. Argeş

(>) Program de lucru

(>) Audienţe

Jud. Argeş, Piteşti,  B-dul Republicii, nr. 118

Cod poştal 110050
Telefon: 0248.211.511;0248.211838;0248.211466  

Fax: 0248. 216468

Telefonul contribuabilului:

0248.219540; 0248.219534

Admin.PTAGJUDX01.AG@mfinante.ro
Asistenta.AG@mfinante.ro

Programul de lucru al salariaţilor:

Luni - joi; 8.00 - 16.30; Vineri: 8.00 - 14.00

Program de lucru cu publicul:

Luni, marţi, joi, vineri: 8.30 - 16.30; Miercuri: 8.30 - 18.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru încasări în numerar:

Luni, marţi, joi: 8.30 - 13.30; 14.15 - 16.30Miercuri: 8.30 - 13.30; 14.15 - 18.30 Vineri: 8.30 - 11.30; 12.30 - 16.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentrualte operaţiuni aferente activităţii de trezorerie:

Luni, joi: 8.30 - 13.30Vineri: 8.30 - 11.30

Şef AJFP Argeş: - permanent

Şef Administraţie adj - Inspecţie fiscală Contribuabili Mijlocii - permanent

Şef Administraţie adj - Inspecţie fiscală - miercuri 10.00-12.00

Şef Administraţie adj. - Colectare Contribuabili Mijlocii - miercuri 12.00-13.00

Şef Administraţie adj - Colectare - miercuri 12.00-13.00

Trezorier Şef - permanent

© 2014. Website-ul este proprietatea AJFP Arges.
Modificarea neautorizată a website-ului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 8/1996 şi art. 29 din  Legea nr. 365/2002